Om du har en assembly (assemblyA) som är kompilerad mot en version av en annan assembly (reference till assemblyB), och du vill kompilera om assemblyB (och byta version på den), kommer du få följande fel i assemblyA:

System.IO.FileLoadException

The located assembly’s manifest definition with name ‘assemblyA.dll’ does not match the assembly reference.

För att undvika detta kan du i din config-fil lägga in följande rader:

<runtime>
  <assemblyBinding xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:asm.v1″>
          <dependentAssembly>
     <assemblyIdentity name=”Root.Gemensam.IBMMQSAg”
      publicKeyToken=”a3c9f88dd28cb1f2″
      culture=”neutral” />
    <bindingRedirect oldVersion=”1.0.0.4″
      newVersion=”1.0.0.5″/>
    <publisherPolicy apply=”no”/>
   </dependentAssembly>
  </assemblyBinding>
</runtime>

Annonser