Det går ju (självklart) att deploya rapporter genom att använda MSI-paket. Tänkte inte på det…..men det finns ju ett API i Report Server som kan användas för att skicka upp rapporter till servern. Då kan man skapa en ‘custom action’ i MSI-paketet och exekvera tjänster för att lägga upp allt.

Sedan finns det även en utility som heter RS.exe som kan köra VB-script baserade filer. Det finns ett exempel med i installationen som visar hur man kan använda RS för att deploya rapporter….

så mitt problem verkar vara löst. Fint!

Annonser