När jag deployade en ny version av mina rapporter slutade en av rapporterna plötsligt att fungera. Samtidigt hadde jag bytt ut min DataExtension också.

Jag fick hela tiden felet ‘there is no data for the field at position 1’, men fattade inte varför. Efter mycket om och men hittade jag till slut att det visade sig att rapporten inte alls hadde deployats.

Och i min DataExtension hadde jag bytt namn på några kolumner i datat som skulle returneras, vilket medförde att rapportens förväntade kolumner inte stämde med det som returnerades av datakällan, och felet var ett faktum.

Efter en ny deploy av rapporten försvann felet.

Annonser