Eftersom Reporting Services för SQL Server 2000 inte verkar ha stöd för svenskt språk fick jag använda en inbygd funktion för att formatera datum och tid enligt svenskt format (inklusive 24-timmars):

=CDate(Fields!dbFaelt.Value).ToString(”yyyy-MM-dd hh:mm:ss”)

Ingen optimal lösning, men det funkar.

Annonser