I ASP.NET 2.0 kan man skapa websites som består av Web Parts, vilket principiellt fungerar på samma sätt som Web parts fungerar i Sharepoint.

Nu är det så att jag har installerat SQL Server 2005 Developer Edition på min dator, och sedan Visual Studio 2005 (då inte med SQL Server Express).

När jag nu skulle skapa en webbapplikation med WebParts fick jag ett felmeddelande:

SQLExpress database file auto-creation error

Och sen en hel drös ed förslag på vad som kunde vara fel. Sätta behörighet i App_Data katalogen så webbserven kan skapa eller komma åt SQL-filerna där. Jaha tänker jag, fint, den skall alltså kunna skapa upp nån databas själv. Men så är inte fallet.

WebParts i ASP.NET 2.0 måste ha en databas för att det skall fungera att personifiera hur en webbsida med WebParts skall se ut för en specifik användare. Och när du lägger upp WebParts och bara kör antar applikationen att du har SQl Server Express installerat, och vill skapa och attacha en databas som fil.

Nu är det ju så att det är endast med SQL Server Express det fungerar att attacha filer rakt av. Så om man har en annan databas (som t.ex. Developer Edition eller även SQL Server 2000) måste man göra lite handgrepp som man kan hitta mera information om det här.

Annonser