Allt för ofta har jag sett fel som säger att man inte kan starta debugging av en ASP.NET applikation. Och varje gång måste jag fundera vad det är som gör det. Jag tycker ofta det är så; 'hhmmmmm, dethär felet har jag haft tidigare, undrar vad det var som gjorde det……'

Så nu ska jag i alla fall skriva ner det här!

Om du inte kan starta debugging av ASP.NET applikationer finns det en möjlighet att IIS är installerat efter .NET framework, eller att eventuellt ASP.NET har avregistrerats. Forsök då helt enkelt med att öppna en kommandotolk (eller mer specifikt Visual Studios kommandotolk) och skriv:

aspnet_regiis -i

Det registrerar ASP.NET och uppdaterar script maps mot IIS.

OBS! Kom ihåg att om du har flera version av ramverket (.Net) installerat måste du se vilken version du registrerar.

Du hittar mer om aspnet_regiis här.

Annonser