Jag undrar hur många gånger jag har sökt på Google efter {Hashtable & "for each"} för att komma fram till att man skall använda DictionaryEntry för att iterera genom alla entries i en hashtable. Det är inte få gånger i alla fall.

Så nu skriver jag in det här så kommer jag i alla fall i håg det!:

for each entry as DictionaryEntry in htEntries

    dim strKey as string = entry.key

    dim strValue as string = entry.Value

next

Hur enkelt som helst! Jag tycker faktisk att HashTables är otroligt användbara objekt. Sen är det kanske inte det mest effektiva, men det är mycket komfortabelt att programmera med dom.

Annonser