När vi skulle lasttesta en webbapplikation där vi bland annat hämtar en rapport från Reporting Services med hhälp av dens web service, fick vi plötsligt 'Too many requests for user: DOMAIN\user'.

Detta löser man enkelt genom att gå in i RSReportServer.config och ändra värdet MaxActiveReqForOneUser från defaultvärdet 20 till det man önskar. Värdet finns där för att förhindra belastningsattacker.

Ytterligare (och även MaxActiveReqForOneUser) konfigurerbaravärden kan man läsa om här.
Vill du läsa mer om att last-/stresstesting av och hur man skall planera för skalbarhet i Reporting Services har Microsoft en artikel här.

Annonser