Jag har hos en kund haft önskemål om att kunna lägga loggar som skall skrivas till eventloggen till en egen 'logfile'. Detta för att kunna separera ut fel från den egna applikationsfloran.

En logfile beskriver information som log-tjänsten i Windows behöver för att kunna skapa logentries i eventloggen. Som standard finns Application, Security och System. Dessa finns definierade i registret under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Services\Eventlog. Här kan man också skapa egna (Custom) logfiles. Det kan antigen göras manuellt i registret eller programmatisk.

mer information om hur du går tillväga finns på http://www.codeproject.com/dotnet/evtvwr.asp

Här finns även information om hur du skapar egna Message DLL's och annat gott om hantering av eventloggen.

Annonser