Har du problem att installera SP1 på Windows Server 2003 och fått ovanstående felmeddelande? Kika på Supportsidan You cannot install some updates or programs.

Annonser