Jag installerade Beta 2 av MOSS 2007 på nytt idag. Den virtuella image jag installerade på har jag även som domänkontrollant.

När jag hadde installerat klart och skulle öppna portalen i en webbläsare möttes jag av ett felmeddelande:

The trial period for this product has expired.

Efter att ha kollat ungefär 10 gånger att klockan inte var fel, och att den här versionen skall fungera till februari 2007 såg jag att detta är ett känt problem och är dokumenterat i dokumentet ‘2007 Microsoft Office Servers Beta Known Issues/Readme’. I dokumentet finns en länk till filen StandaloneDCWorkaround.msi.

Det finns även en fil hos Combined-Knowledge som kan fixa till det.

Det fixade till problemet för mig. Kom dock ihåg att starta om IIS efter att ha installert fixen.

Annonser